røde kviser på kroppen Du må skaffe tillatelse fra grunneier hvis du vil lande utenfor offentlig flyplass

spar bengaluru karnataka Luftfart er meget gjennomregulert.  Helikopterselskap, piloter og Luftfartstilsynet samarbeider tett  for å sikre at regler blir fulgt.  Med helikopter er man utrolig fleksibel og rent teknisk kan man lande hvor som helst.    For å lande må man ha grunneiers skriftlige tillatelse.  Det er ikke tilstrekkelig med bruker eller leietagers tillatelse.  Ved landing på eks. en kommunal idrettsplass er det ikke tilstrekkelig å innhente idrettslagets tillatelse dersom de ikke også er eier. I utmark er ikke grunneiers tillatelse tilstrekkelig.  Da skal kommunen også gi skriftlig tillatelse. I tettbebyggelse og ved større folkeansamlinger, skal også politiets tillatelse foreligge.